Visit Inari

Visit Inari on perheyritys, jolla on pitkä kokemus ohjelmapalvelu- ja majoitustoiminnasta. Yritys palvelee joustavasti ja asiantuntevalla otteella kansainvälisiä ja kotimaisia matkailijoita. Yhtiön brändi kaipasi kirkastusta ja ajantasaistamista, lisäksi visuaalinen ilme haluttiin jalostaa selkeämmäksi ja käyttötavoiltaan johdonmukaiseksi.

 

Brändin kehittäminen ja Brand Book

Tehtävänämme oli analysoida brändin nykytila ja kehittää brändiä vastaamaan yhtiön arvoja, visiota ja tahtotilaa. Työn tulokset kiteytimme brändikäsikirjaan, jota yhtiön jokainen työntekijä voi hyödyntää tuote- ja palvelumuotoilussa, markkinointiviestinnässä sekä jokapäiväisessä toiminnassaan. Tässä kokonaisuudessa toteutimme palvelut vaiheittain seuraavasti:

 

Brändin kehittämistyöhön sisältyi mm. Fact finding -taustatyö, workshop-työskentely eri työskentelymetodein, analyysit, mielikuvalliset tavoitteet, vetovoima- ja kilpailutekijät sekä markkinoinnin äänensävy. Lisäksi toteutimme visuaalisen ilmeen jalostamisen ja ryhdistämisen sekä laadimme uuden graafisen ohjeistuksen. Brand Bookissa kokosimme yhteen työn tulokset ja uuden graafisen ohjeistuksen.