Kolarin kunta

Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen -hankkeessa kehitetään yhteistyössä Jokivarren kuntien kanssa hyvinvointijohtamisen käytäntöjä ja jokapäiväistä työskentelykulttuuria edistämällä työhyvinvointia. Hankkeen vastuutoteuttajana on Kolarin kunta ja osatoteuttajina Pello, Ylitornio, Tornio ja Koulutuskuntayhtymä Lappia asiantuntijayhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa.


Visuaalinen ilme ja viestintäsuunnitelma


Suunnittelimme hankkeelle logon, sloganin, graafisen ohjeistuksen sekä asiakirjapohjat. Toiveena oli erottua "perinteisestä" hankeviestinnästä muistettavasti. Erityisesti sloganin haluttiin herättävän tunteita ja kysymyksiäkin. Hankkeen sloganiksi valikoitui "Tehdään tästä numero". 

Hankkeen työntekijöille laadimme viestintäsuunnitelman hanketyön tueksi. Viestintäsuunnitelman tavoitteena oli linjata hankkeen viestintää yhtenäiseksi, jotta kuka tahansa hankkeen työntekijä voi sitä toteuttaa. Suunnitelmassa otettiin myös huomioon erilaiset kohderyhmät, joiden tavoittaminen hankkeen kannalta on tärkeää. Viestintäsuunnitelman lisäksi toteutimme hankkeelle Viestinnän Ideapankin, joka sisältää konkreettisia ja erilaisia keinoja hankeviestintään ja sen eri teemoihin.

"Yhteistyö oli sujuvaa ja eteni sovitun mukaisesti. Meille välittyi fiilis, että sohovalaiset olivat perehtyneet toimeksiantoon huolellisesti ja taustatyön tekemiseen käytettiin aikaa ja vaivaa, mikä näkyi lopputuloksessa, johon olimme erittäin tyytyväisiä. Saimme sen, mitä olimme tilanneet, ja vähän vielä enemmänkin :)" - Jaana Saha, projektipäällikkö