Rovakaira Oy

Rovakaira Oy:n tarpeena oli kehittää verkkosivusto, jossa asiakkaiden on helppo asioida. Sivustosta haluttiin saada asiakasystävällinen ja asiakkaiden sähköistä asiointia haluttiin kiinnittää huomiota. 

Toteutimme Rovakaira Oy:lle verkkosivuston, jossa huomioitiin asiakkaiden sähköinen asiointi ja asiakaskokemus. Sivustoa rakennettaessa kiinnitettiin huomiota myös tiedon helppoon löydettävyyteen sekä sivuston sisältöjen vaivattomaan päivittämiseen. 

Sivusto toteutettiin WordPress-pohjalle, jota kaikkien on helppo kevyen perehdytyksen jälkeen oppia käyttämään. Uuden sivuston merkittävin kehitystyö oli integroidut sähköiset lomakkeet ja sähköinen allekirjoitus (VismaSign) sekä tuotteiden ja palveluiden vienti verkkokauppaan.   

Kokonaisuus toteutettiin multisivustona, sillä rinnalle rakennettiin lisäksi oma sivusto Rovakairan Verkonrakennus Oy:lle, joka on Rovakaira Oy:n tytäryhtiö. Multisivusto helpottaa eri sivustojen ylläpitoa.