Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Neve on emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Rovaniemen Verkko Oy, Kolarin Lämpö Oy, Napapiirin Vesi Oy, Rovaniemen Voima Oy sekä Ranuan Bioenergia Oy. Konserni tuottaa ja myy kaukolämpöä, sähköä, vettä, multaa ja lannoitteita sekä työllistää biopolttoaineiden hankinnassa. Konsernin liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa ja henkilöstöä keskimäärin 150.

Lähtökohdat

Vuonna 2015 Rovaniemen Energia Oy osti Rovaniemen kaupungilta Napapiirin Vesi Oy:n  vesihuoltoliiketoiminnan. Laajentuminen uusille liiketoiminta-alueille edellytti yhdistymisvaiheessa yhtiön uudelleenarviointia niin brändihierarkian, nimien asiakaslupauksen kuin myös yritysilmeenkin osalta.

Ratkaisut

Uudistuksen myötä konsernin yhtiöt sijoittuvat brändihierarkiassa luontevasti toisiinsa. Yhtiön uusi nimi ilmentää liiketoimintaa ja tarjoaa liikkumatilaa tulevaisuuden hankkeille. Uudistus vietiin yhtiön asiakkaille ja muille sidosryhmille hallitusti toteutetun tiedotus- ja lanseerauskampanjan avulla. Uusi asiakaslupaus, ’Arjen ekosysteemi’ kuvastaa osuvasti yrityksen vastuuta alueen perusinfrastruktuurin turvaamisesta. Samalla se on myös visio pitkälle tulevaisuuteen noudattaen kiertotalouden periaatteita.