Metsähallitus

Tiedekeskus Pilkkeen elämyksellinen ja vuorovaikutteinen näyttely tutustuttaa pohjoisen metsiin kaikilla aisteilla ja itse tehden.

Lähtökohdat

Pilkkeen näyttelyn tutustumis- / tehtäväpisteissä käytetään telineisiin sijoitettuja tablet-tietokoneita, joista näyttelyssä kävijä saa lisäinformaatiota tai pisteeseen liittyviä tehtäviä. Koska näyttely kehittyy jatkuvasti ja informaatio pitää tarjota monikielisenä, tablettien sisällön ylläpito tulee sujua kätevästi ja nopeasti.

Ratkaisut

Tablet-tietokoneiden sisältöjä varten luotiin verkkosivusto, jossa jokaisella tabletilla on oma sivunsa kieliversioneen. Versiohallinnan ansiosta näyttelyn tuottaja voi suunnitella uutta sisältöä tabletille jo kauan ennen varsinaista käyttöönottoa. Verkkosivu-toteutus tuo valtavasti mahdollisuuksia sisällön esittämiseen kaikilla internetin medioina interaktiivisine työvälineineen. Ratkaisu on erittäin kustannustehokas sekä ottaa käyttöön että ylläpitää.

Alustana on SilverStripe, kuten valtaosassa Metsähallituksen sivustoja.