Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi

Lähtökohdat

Lapin pääkaupunkina Rovaniemi on kansainvälisen matkailun vahva osaaja. Markkinointiviestinnässä avaintekijöitä ovat vetovoimatekijöiden houkutteleva esiin nostaminen ja monipuolisen tarjonnan napakka esittäminen niin kansainvälisille kuin kotimaisille kohderyhmille. Kaikessa markkinointiviestinnässä vahvistetaan Rovaniemen asemaa joulukaupunkina.

Ratkaisut

Sohova on ollut mukana toteuttamassa useita kampanja-, tapahtuma- ja messukokonaisuuksia sekä markkinoinnin perussovelluksia. Laajat ja aikataulukriittiset kansainväliseen markkinointiin toteutetut imagoesitteet palveluoppaineen ovat syntyneet käsissämme jo useana vuonna.