Lisävalo.com

Lisävalo.com on SUNFOX ja LED-IVALO ajoneuvovalaistustarvikkeiden virallinen verkkokauppa. Verkkokaupan omistaa Muonion Rakennustarvike Oy. 

 

Verkkokauppa maahantuonnin jatkoksi 

Lisävaloja myyvän verkkokaupan rakentaminen oli luonnollinen jatke Sunfox-lisävaloja maahantuovan Sunfox Accessories & Equipmentin jatkoksi. Asiakas tiesi verkkokaupan nimen ja tavoitteet. Autoimme verkkokaupan brändäämisessä, tuotteistuksessa ja teknisessä toteutuksessa. Tuotteet lisättiin WooCommerce-verkkokauppa lisäosan avulla. Verkkokauppaan haettiin selkeää rakennetta tuoteryhmien kautta ja näiden ryhmien alle eroteltiin eri brändien tuotteet. 

 

Sivuston sijoituksen kohentaminen hakukonetuloksissa 

Seuraavaksi kiinnitettiin huomiota verkkokaupan sijoituksiin hakukonetuloksissa tärkeimmillä hakusanoilla. Sijoitusta lähdettiin parantamaan sisällöntuotannon avulla. Verkkokaupan sisällöt muokattiin vastaamaan paremmin hakukoneen vaatimuksiin:  

  • Kirjoitettiin laajemmat kuvaukset jokaiselle tuotteille 

  • Tekstissä käytettiin tuotteeseen liittyviä avainsanoja 

  • Selkeät kappalerakenteet ja otsikoinnit 

  • Sisäisten linkitysten lisääminen 

 

Sivustolle perustettiin myös blogi-sivu, jonne ryhdyimme tuottamaan informatiivista sisältöä. Aiheet käsittelivät läheisesti lisävaloja, kuten oikeanlaisten valojen valitsemista, valojen merkintöjen selittämistä ja muita ohjeita ja neuvoja lisävalojen hankintaan. 

 Kuva: Lisävalo.com-sivuston hakukonesijoitus lokakuu 2020 – tammikuu 2021. 

 

Yllä olevien toimenpiteiden jälkeen seurasimme verkkokaupan menestystä Googlen hakukonetuloksissa. Sijoitus nousi ja tasaantui, kun suunnitellut sisällöntuotannolliset asiat oli tehty ja somenäkyvyyteen kiinnitettiin huomiota Lisävalo.com:n Facebook-sivulla. 

 

 "Hyvin menee ja myynti kasvaa" - Tuomas Ilmola, Lisävalo.com

 

Somemainontaa verkkokaupan myynnin tueksi 

Verkkokaupan rakentamisen yhteydessä suunniteltiin asiakkaan kanssa myös kaupan somepresenssiä ja yritykselle luotiin sivut Facebookiin. Facebook-sivulle suunniteltiin ja toteutettiin orgaanista eli ei-maksettua sisältöä joulukuu 2020 – helmikuu 2021 välisenä aikana noin 1-2 kertaa viikossa. 

Orgaanisten julkaisujen lisäksi verkkokaupan tuotteita markkinoitiin somemainonnan avulla. Mainoskampanja suunniteltiin Facebook Business Manager -mainosten hallinta työkalulla. Kampanjan tavoitteena oli lisätä liikennettä verkkokauppaan. Somemainonta onnistui hienosti ja lisäsi verkkokaupan vierailijoiden määrää, joka näkyi myös myynnin lisääntymisenä.