Elinkeinoyhtiö InLike Oy / Inari-Saariselkä

Elinkeinoyhtiö InLike Oy:n hallinnoima ISOMUS-hanke käynnistyi vuonna 2012. Hanke luotsasi brändityötä, jonka tavoitteena oli Inari–Saariselkä-matkailualueen kokoaminen yhtenäisen kattobrändin alle.

Lähtökohdat

Alueen matkailuorganisaatioille jo aiemmista projekteista tuttu kumppani, Sohova, lähti viemään myös ISOMUS-hanketta eteenpäin.

Ratkaisut

Brändityö valmistui vuonna 2013 ja tuloksena syntyi uusi matkailubrändi, Inari-Saariselkä-matkailualue. Brand platformin rakentaminen aloitettiin benchmarkkauksella, tiedonhankinnalla ja -analysoinnilla. Kaiken viestinnän pohjalle luotiin viestintästrategia ja avainhenkilöiden viestintäkoulutus. Visuaalinen identiteetti loi alkutahdit brändin implementoinnille, jota tuettiin testatuilla markkinointiviestintäratkaisuilla. Uuden matkailualueen tunnettuuden selvittämiseksi toteutettiin laaja kyselytutkimus kuluttaja- ja yrityspuolelle.

IS Kesa2013 253x180PAINO Page 3