Elinkeinot & kehitys Nordica

Elinkeinot & kehitys Nordica vastaa Inarin kunnan elinkeinopalveluiden tuottamisesta. Nordican hallinnoimman Ideat kehiin -esiselvityshankkeen tavoitteena oli Inarin kylien elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä kylien viihtyvyyttä sekä palveluiden saatavuutta siten, että asukkaat tuntevat elämisen mielekkääksi ja turvalliseksi omassa kotikylässään.

Lähtökohdat

Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena hankkeessa tehtiin 11 kylälle (Koppelo, Kaamanen, Menesjärvi, Saariselkä, Näätämö, Keväjärvi, Inarin kirkonkylä, Paatsjoki-Nellim ja Törmänen, Partakko ja Akujärvi) kyläsuunnitelmat ja määriteltiin kyläkohtaiset vahvuudet, mahdollisuudet, tavoitteet ja toiveet, jotka tuli saada viestittyä kyläläisille ja suurelle yleisölle.

Ratkaisut

Sohova toteutti jokaiselle kylälle kyläesitteen, joka toimii kunnan, kyläyhdistysten ja aktiivisten kyläläisten työvälineenä viestittäessä omasta kylästä potentiaalisille uusille asukkaille ja yrittäjille. Lisäksi kokosimme hankeraportin, johon kirjattiin kyläkohtaiset kehittämis- ja investointitarpeet tarkkoine suunnitelmineen. Hankeraporttia hyödynnetään esimerkiksi haettaessa rahoitusta investointien toteutushankkeisiin ja rahoitushakemuksiin.