Custobar Oy

Custobar on myynnin ja markkinoinnin työkalu, joka luo kattavan kokonaiskuvan monikanavaisen kauppiaan asiakkaista ja heidän toiminnastaan kaikissa kanavissa. Custobarin avulla kauppias voi helpolla tavalla viestiä personoidusti eri asiakasryhmien kanssa.

Lähtökohdat

Custobar hyödyntää vahvasti big dataa ja siksi tieto pitää saada liikkumaan eri järjestelmien välillä sujuvasti ja luotettavasti. Magento on maailman suosituin verkkokauppa-alusta, joten integrointi Magento Community Editioniin oli luonnollisesti yksi tuotekehityksen kriittisistä vaiheista. Kaikkea ei kannata tehdä itse ja siksi Custobar haki integraation toteuttajaksi kumppania, joka tuntee Magenton ja jolla on yhteiset intressit tuotekehityksessä. Tärkeimmäksi Custobaria ja Sohovaa yhdistäväksi tekijäksi muodostui Pentikin monikanavaisen myynnin ja markkinoinnin kehitys.

Ratkaisut

Kehitetty integraatio-moduuli kytkee Custobarin sekä Magenton 1.9.x että 2.x -versioihin. Moduulin kehitystä on toteutettu ketterän kehityksen menetelmiä noudattaen. Tiiviin yhteistyön ansiosta Custobar on pystynyt viemään palvelunsa kehitystä voimakkaasti eteenpäin ja toteuttamaan asiakkaidensa toiveita nopeasti ja ketterästi. Integraation ansiosta yhä useammat Magento-kauppiaat pystyvät tehostamaan myyntiään ja markkinointiaan Custobarin loistavilla ominaisuuksilla.