Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Konsernin vesi-, kaukolämpö- ja sähköverkoston piiriin kuuluu Lapin alueella noin 33 000 kotitaloutta.

Lähtökohdat

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n viestinnälliset tarpeet olivat uusien haasteiden edessä. Konsernin liiketoiminnan laajenemisen myötä kyseisellä hetkellä käytössä olleet ratkaisut eivät kaikilta osin kyenneet vastaamaan uudistuneen sidosryhmärakenteen tarpeisiin. Samalla haluttiin varmistaa yrityksen ydinlupauksen läpivienti kotitalousasiakkaille. 

Lopputulokset

Napapiirin Energia ja Vesi Oy tavoittaa jokaisen asiakkaansa huolellisesti määritellyllä konseptilla. Asiakaslehti palvelee kotitalouksia tarjoamalla ajankohtaisia aiheita ’Arjen Ekosysteemistä’ vaihtuvin teemoin, aihealuein ja näkökulmin. Lehti on keskeinen osa asiakaspalvelua ja tarjoaa helposti lähestyttävällä tavalla mahdollisuuden kertoa alueen hyvinvointia kehittävistä hankkeista sekä yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista.