Lapin ammattiopisto

Syksyllä 2008 käynnistynyt Lapin ammattiopiston hallinnoima 5-vuotinen Lapin Letka -hanke edisti sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutuksessa ja työelämässä.

Haaste

Herättää huomiota, lisätä tietoisuutta ja kannustaa kohderyhmiä pohtimaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä asenteitaan. Yleisesti tasa-arvoasiat nähdään melko mielenkiinnottomina, ”ei koske minua” -aiheina, joten hankeviestinnän tuli alusta alkaen olla erottuvaa ja kysymyksiä herättävää.

Ratkaisut

Hankkeen ydinviesti kiteytettiin Aivan sama mulle -muotoon, joka osoittautui mieleenpainuvaksi ja kaksimerkityksisyydessään pohdiskeluun kannustavaksi ja puhekieleen erinomaisesti istuvaksi. Erilaiset aktivoivat työkalut kuten Tasa-arvoruletti vetivät tapahtumissa Lapin Letkan ständille väkeä jonoksi asti. Tasa-arvon päivän ja naistenpäivän -lehtimainonta herätti ansaittua keskustelua ja Ihan läpällä vaan -keskustelukortit helpottivat arkojen aiheiden käsittelyä työpaikoilla.