<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=3462055293893099&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Skip to content
oranssi hero10_L

Sovellukset
(mobiili ja web)
 

Mobiilisovellukset ja websovellukset vastaavat tarkkaan käyttäjän tarpeisiin.

 

oranssi hero10_R

Mobiilisovellus vai websovellus?

Sovellus on pieni ohjelmisto, jolla suoritaan selkeästi määriteltävissä olevaa tehtävää ja joka voi toimia verkkoselaimessa tai mobiililaitteella. Arkikielessä sovelluksella viitataan yleensä mobiilisovelluksiin. Tällä sivulla kerromme sekä mobiilisovelluksista että websovelluksista, joiden merkitys kasvaa jatkuvasti.

Sohova tarjoaa kaikenlaisten sovellusten suunnittelua, toteutusta, ylläpitoa ja jatkokehitystä.

snowy trees in pink sunset.by maria-vojtovicova

Mobiilisovellukset

Mobiilisovellus on yhä arkisempi tapa hoitaa asioita sekä töissä että vapaa-ajalla, ja yhä useammalle yritykselle merkittävä potentiaalinen kasvuajuri. Mobiilisovellus pystyy hyödyntämään sekä sovelluskauppojen tarjoamaa näkyvyyttä että laitteen ohjelmiston toimintoja, kuten sisäiset ostot ja push-notifikaatiot. Lisäksi mobiilisovellus voi hyödyntää laitteen “rautaa” eli teknologiaa: esimerkiksi kamera, anturit, puhelut, tekstiviestit, bluetooth ja sijainti tarjovat lukuisia kiinnostavia mahdollisuuksia käyttäjien palvelemiseen.

gilles-lambert-pb_lF8VWaPU-unsplash

Mobiili: Natiivisovellus tai hybridisovellus?

“Natiivi” sovellus koodataan toimimaan suoraan tietyllä alustalla, joko Androidilla tai iOS:lla. Natiivilla sovelluksella on omat etunsa, mutta usein haasteet painavat kupissa enemmän: natiivisovellus on työläämpää toteuttaa ja ylläpitää, erityisesti jos se täytyy tehdä molemmille alustoille.

Hybridisovellus tarkoittaa käytännössä, että websovellus paketoidaan applikaation sisään. Tässä toteutustavassa on lukuisia hyötyjä, merkittävimpänä se, että kaikki on ketterämpää. Sama toteutus saadaan vietyä molemmille mobiilikäyttöjärjestelmille ja niiden sovelluskauppaan. Tyypillisesti hybridisovellusten kehitys perustuu Reactille, joka on Facebookin kehittämä Javascript-kirjasto. Käytettyjä frameworkkeja toteutukseen ovat React Native, Flutter ja Node.js.
 

 

Web-sovellukset

Websovellukset (eli “pwa”, eli “progressive web app”) toimivat verkkoselaimessa, ja ovat yhä yleisempi tapa ratkoa erilaisia käyttötapauksia. Websovellus on yhä useamman mobiilisovelluksen ydin tai esiaste, ja käyttäjien tottuessa hoitamaan arkisia asioitaan verkon yli on yhä tavallisempaa tulla ohjatuksi juuri tietyn asian hoitamiseen tarkoitettuun websovellukseen. Niin sanotut “mikrosovellukset” ovat nouseva trendi ohjelmistokehityksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden laajan palvelun sijaan tehdään useita keskenään linkitettyjä pienempiä palveluita, joista jokainen hoitaa yhtä, tarkkaan määritettyä tehtävää. Eriyttäminen ja keskittyminen ydintoimintoihin tekee kokonaisuudesta toimintavarmemman, helpomman ylläpitää ja se auttaa löytämään ongelmien ratkaisut nopeammin. Selainpohjaiset websovellukset alkavat myös pikkuhiljaa löytyä sovelluskaupoista, ja sitä kautta normalisoitua osaksi yritysten tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Websovellus on mahdollista jatkokehittää mobiilisovellukseksi.

Sovelluksen suunnittelu eli mistä liikkeelle

Sovelluksia on erilaisia, joten lähetystymistapa voi olla myös hyvin erilainen. Yksinkertainen websovellus voi olla ennen kaikkea koodaustehtävä. Mobiilisovelluksiin kohdistuu usein enemmän käytettävyyden paineita, jolloin on tarpeellista varmistaa eri tavoin matkan varrella, että lopputuloksesta on tulossa oikeanlainen.

Kaikki lähtee liikkeelle hyvästä vaatimusmäärittelystä: mitä sovelluksen on tarkoitus tehdä, mihin se on tarkoitus integroida ja mikä on järkevä teknisen toteutuksen tapa. Jos kokonaisuus ei vielä ole selvästi kirjoitettu auki ja kyseessä on merkittävän mittakaavan projekti, on järkevää toteuttaa konseptisuunnittelun työvaihe. Tällöin täsmennämme, kenelle sovellus on tarkoitettu ja millaisiin käyttötarpeisiin sen on tarkoitus vastata. Palvelumuotoilu on oiva työtapa osallistaa sekä asiakkaan asiantuntijat että oikeat käyttäjät.

Konkreettisemmassa vaiheessa sovelluksesta laaditaan varsinaiset käyttöliittymän näkymät ja säännöt (UI). Interaktiivinen prototyyppi on hyvä tapa varmistaa käyttökokemus (UX) ennen toteutusta. Toteutuksen ensimmäinen aste on usein parasta tehdä selainpohjaisena MVP-versiona (“minimum viable product”), joka on suositeltavaa käytettävyystestata ennen varsinaista lanseerausta.

Ota yhtettä, niin pohditaan miten teidän sovellusprojektinne kannattaisi toteuttaa.

"Sohova valikoitui mobiilisovelluksen tekijäksi kilpailutuksen kautta. Yhteistyö on sujunut erittäin mukavasti, ja toiveitamme on kuultu koko prosessin ajan. Sohova tekee hommat tolokusti ja lappilaisella lupsakkuudella."
Anni Heikkinen, Kainuun Liikunta ry

Työnäytteet

Muita palveluitamme

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä, pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.
sami hautakoski
Sami Hautakoski