hankemarkkinointi cover

Onnistu hankemarkkinoinnissa

Anna hankkeesi näkyä ja kuulua!

Hankkeella on alku ja loppu, mutta sen elinaika on syytä käyttää tehokkaasti hyväksi luomalla pysyviä muistijälkiä ihmisten mieleen. Jotta hanke tulee huomatuksi ja muistetuksi, kiinnitä huomiota markkinointiin alusta alkaen!

Hankkeelle varma ja tehokas startti

Miten hankkeesi erottuu ja jää mieleen? Hankkeen nimi, oma ilme, laadukas vaikutelma, tapa jolla viestit – kaikki vaikuttavat siihen, miten hankkeesi nähdään ja muistetaan. Huolehdi,että perusasiat ovat kunnossa, huomioi myös pienet yksityiskohdat. Mikä on hankkeesi tarkoitus? Pidä se mielessäsi joka käänteessä, joilloin pidät suunnan oikeana. 

Panosta tavoitettavuuteen

Missä kohderyhmäsi ovat, kuinka heidät tavoittaa parhaiten? Markkinointikeinoja miettiessä on helppo turvautua totuttuihin ratkaisuihin. Ilmoitus lehteen ja homma on hoidettu? Ennen kuin päätät välineistä ja materiaaleista, tulisi ensin selvittää, kuinka tavoitat kohderyhmäsi parhaiten. Esimerkiksi alueellinen TV-mainonta voi olla sekä tavoittavaa että kustannustehokasta. Facebookia käyttää päivittäin 1,9 miljoonaa suomalaista ja FB-mainonta on hyvin kohdennettavissa. Älä siis kangistu kaavoihin ja tyydy totuttuun. 

Järkevää budjetinkäyttöä

Hankkeen markkinointibudjetti on tiedossa, mutta kuinka sen käyttäisit tehokkaimmin? Siis toisin sanoen saisit aikaan voimakkaimman vaikutuksen, painavimman muistijäljen, eniten osallistujia tai mikä tavoitteesi sitten onkaan. Kun toimenpiteet mitoitetaan suhteessa tavoitteisiin, mahdollistetaan myös kustannustehokkuus. Älä siis yritäkään tehdä mahdollisimman paljon, vaan käytä budjettisi siihen, millä saat aikaan eniten. Aseta selkeät, numeeriset ja realistiset tavoitteet, niin saat eniten irti myös mainostoimistostasi. 

Riittääkö kuuluisa ”kättäpidempi”?

Kaiken tyyppisellä markkinointimateriaalilla on tarkoituksensa; avainkysymys onkin, mikä keino toimii mihinkin tarpeeseen. Riittääkö flyeri vai pitäisikö sittenkin miettiä markkinointipolkua pidemmälle? Hanke ja sen markkinointi ovat prosessi, joka etenee vaiheittain. Ensin hanke pitää lanseerata, tämän jälkeen hankkeen toimenpiteille pitää saada julkisuutta ja tapahtumiin osallistujia, eikä pidä unohtaa loppuvaiheen tulosten julkistusta. Jokaisella vaiheella on omat tavoitteensa ja niiden mukaiset kanavat, viestit ja välineet. Ja kyllä, joskus se flyeri ei ole ainoastaan riittävä vaan myös paras työkalu. 

 

Hankkeen elinkaari

Kauanko hankkeesi kestää, onko siinä potentiaalia jatkohankkeelle, syntyykö siitä jotain kaupallistettavaa? Lyhytkestoisen hankkeen markkinointi suunnitellaan eri lähtökohdista kuin pitkäkestoisen. Hyvin suunniteltu kokonaisuus palvelee koko hankkeen ajan, mikä jättää myös mahdollisuuden laajentaa ja jatkaa markkinointia hankkeen edetessä. Parhaassa tapauksessa hankkeen lopussa o syntynyt tuote, palvelu tai toimintamalli, jolla on olemassa nimi, palvelulupaus, ilme ja välineet markkinoille siirtymiseen. Olennaista onkin katsoa käynnistysvaihetta pidemmälle; ei riitä, että päästään käyntiin, vaan pitää päästä myös perille. 

Tunti kanssamme - veloituksetta

Jos olet kiinnostunut arvioimaan yhdessä, tukevatko suunnitelmasi hankkeesi tavoitteita, ota ihmeessä yhteyttä. Tarjoamme veloituksettoman tunnin, jonka aikana käsittelemme hankettasi ja vaihtoehtoja sen markkinoimiseksi edellä määritellyistä näkökulmista.