palvelumuotoilu4 1920x996

Myynnin kehitystä palvelumuotoilun avulla?

Palvelumuotoilun kulmakivinä asiakaskokemus ja tuotteistamisen ratkaisut

Palveluiden tuotantoprosessi ja asiakkaiden mielikuva palvelun sujuvuudesta vaikuttavat erityisesti pitkällä aikavälillä yrityksen kilpailukykyyn. Palvelumuotoilu kiinnittää erityistä huomioita kontaktipisteisiin, joissa palvelun sisältöä tarjotaan, tuotetaan, koetaan ja aistitaan.

path1024x425

 

Palvelupolku inspiroivaksi, selkeäksi ja saavutettavaksi – design for all

Asiakkaan palvelukokemukseen kannattaa syventyä. Palvelumuotoilu kiinnittää huomiota mm. palvelun sujuvuuteen, joustavuuteen, valinnan mahdollisuuksiin ja asiakaskokemuksen jakamiseen. Palvelua kehitettäessä huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät ja erityistarpeet.

Myös parempaa kannattavuutta 

Asiakkaan kokemus ratkaisee, mutta samalla on myös mahdollista kehittää palvelun tuottavuutta. Palvelumuotoilu sopii hyvin mm. myynnin kontaktipisteiden laadun ja määrän arviointiin sekä palvelun tuottamiseen käytettyjen resurssien optimointiin.

Palvelumuotoilun kokonaisuus voi koostua mm. seuraavista suunnittelutoimenpiteistä:

  • Palveluprosessien kehittäminen (mm. kontaktipisteet verkossa ja reaalimaailmassa, käytettävyys ja tuotantoresurssit)

  • Palvelun tuotteistaminen (esim. asiakaskokemus myyntivaiheessa, visuaalinen ilme sekä muut viestinnälliset ratkaisut)

Palvelumuotoiluun liittyviä töitämme

Palvelumuotoilu – Lapin Tarinakylät image

Palvelumuotoilu – Lapin Tarinakylät

Matka lappilaiseen kyläkulttuurin mobiilisovelluksen avulla

Tutustu tarkemmin >