<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=3462055293893099&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Skip to content
oranssi hero11_L copy

Hakukonemarkkinointi

Tavoita oikeat asiakkaat oikeaan aikaan hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin avulla.

oranssi hero11_R

Mitä hakukonemarkkinointi on?

Hakukonemarkkinointi on näkyvyyden hankkimista hakukoneessa. Sen vahvuus on kohdistus: viesti saadaan esitettyä juuri sille yleisölle, joka tietoa etsii, juuri silloin, kun se etsii sitä. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Hakukonemarkkinointi on yhdistelmä ostettua hakukonemainontaa ja ansaittua näkyvyyttä hakukoneoptimoinnin tuloksena. Keskeisimpiä piirteitä hakukonemarkkinoinnissa on, että se on ennen kaikkea iteratiivista ja jatkuvaa: yksittäisellä kampanjalla ei vielä pötkitä pitkälle, mutta jatkuvalla, oppivalla työllä pääsemme tuloksiin.

Suurin portinvartija länsimaiden verkkonäkyvyydessä on Google, jonka hakukoneeseen kohdistetaan valtaosa hakukonemarkkinoinnin toimenpiteistä. Alle 10% osuus käyttäjistä jakaantuu muiden hakukoneiden, kuten Bingin ja DuckDuckGo:n välille.

Hakukonemarkkinoinnin kaksi suurta osa-aluetta ovat hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi. Sohova tarjoaa hakukonemarkkinointia sekä projektina että jatkuvana palveluna.

Hakusanamainonta (SEM eli Search Engine Marketing)

Hakusanamainonta viittaa ennen kaikkea GoogleADS –palveluun. Hakusanamainonta on helppo aloittaa; vaativampi osuus on tulosten optimointi. Oikea ymmärrys asiakkaiden tarpeesta ja tavasta etsiä tietoa luo pohjan kaikelle. Lisäksi järkevät asetukset, määritykset, budjetointi ja rakenne parantavat tuloksia. Hakusanamainonta on nopeaa ottaa käyttöön, ja onnistuu hyvinkin pienellä mainosbudjetilla. Tulokset syntyvät kuitenkin pitkäjänteisen työn kautta: johdonmukainen kampanjarakenne, kokeilut ja jatkuva hienosäätö varmistavat että mahdollisimman suuri osuus klikeistä on toivottuja, ja että konversioita tapahtuu mahdollisimman paljon.

person filling in card info by laptop. by pickawood
Snowy trees from above. by mark-blackwell
person in white shirt holding a phone and showing something ton it to another person_by luis-villasmil

Hakukoneoptimointi (SEO eli Search Engine Optimization)

Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan ja maksimoidaan yrityksesi näkyvyys orgaanisissa (eli ei-maksullisissa) hakutuloksissa. Optimoinnissa keskitymme oleelliseen: olennaista hakukoneoptimoinnissa on tietää yrityksellesi tärkeä tontti ja panostaa siihen – kaikkea ei voi saada. Myös hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä tekemistä. Hyvät perusteet ovat tärkeitä: Verkkopalvelun url-osoite, tärkeimmät otsikot ja tietyt hyvät tekniset käytännöt luovat jo jossain määrin puitteet tulevalle menestykselle. Myöhemmin tulokset kuitenkin lunastetaan jatkuvilla toimenpiteillä, kuten osaavalla sisällön tuotannolla ja jakelulla, hyvillä linkityksillä ja sivujen latautumisnopeuden optimoinnilla.

Miten aloittaa hakukonemarkkinointi?

Hakukonemarkkinoinnin kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Ota yhteyttä, niin sovimme kanssanne konsultoivan tapaamisen, jossa saamme käsityksen tilanteestanne ja jonka pohjalta voimme tarjota yrityksellenne tehokkaimmat ratkaisut.

Muita palveluitamme

Miten eteenpäin? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä.

Sohovalaisia löytyy kolmelta paikkakunnalta, Rovaniemeltä, Helsingistä ja Kajaanista. Voit olla yhteydessä meihin joko soittamalla, sähköpostitse tai lomakkeen avulla.

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä, pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.
pulju_mikko
Mikko Pulju
sami hautakoski
Sami Hautakoski
anssi kokkonen
Anssi Kokkonen
Design & Markkinointi
anssi.kokkonen@sohova.fi